Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Utsökningsrätt, Socialrätt, Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Övrig familjerätt, Övrig arbetsrätt, Insolvensrätt