Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mark- och miljödomstolen får bakläxa - rådighetsfråga borde ha prövats

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Civilprocess, Täkt- och vattenverksamhet, Servitut och ledningsrätt, Fastighetsbildning