Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Miljösanktionsavgift för ej återvinningsbara läskburkar

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Djur- och växtskydd, Buller, Naturskydd, Övrig miljörätt, Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer