Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MMD skyldig att lämna ut artskyddsutredning till sakägare i tillståndsmål

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Täkt- och vattenverksamhet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig