Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rätt till sakprövning i bevissäkringsmål blir HFD-fråga

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Revision och granskning, Deklaration och förfarande, Förvaltningsprocess, Övrig skatterätt, Europakonventionen, Mänskliga rättigheter

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).