Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rättegångskostnader i utsökningsärende blir HD-fråga

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig skatterätt, Domare, Advokat, Civilprocess, Utsökningsrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).