Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rättelse enligt LOV blir HFD-fråga

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Civilprocess, Offentlig upphandling, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt