Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Regeringsbeslut att tillåta försvarsverksamhet på öar står fast efter rättsprövning

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Konstitutionell rätt, Övrig miljörätt, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Djur- och växtskydd, Buller, Försvar, konflikt och terrorism

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig