Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2021/22:15
Avsändare
Miljödepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Konstitutionell rätt, Infrastruktur, Övrig miljörätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd