Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Slipper ta bort grind för får i Bohuslän - syftet inte att utestänga allmänheten

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Djurhållning, Naturskydd, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor