Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Språkplikt – deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Svenskt medborgarskap, Övrig arbetsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig