Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Steg på vägen mot en mer effektiv miljöprövning

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2023/24:152
Avsändare
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Tillståndsfrågor, Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig