Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skärpta kontroller vid fastighetsförvärv (Ju 2022:08)

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Dir. 2023:5
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Infrastruktur, Civilprocess, Förvaltningsrätt, Övrig nyttjanderätt, Fastighetsköp, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig