Compliance

Med Lexnova är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom compliance. Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt kommenterar ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv.

Rättsområden

Urval av experter

Robert Sevenius
Ekon. lic., jur.kand.
Bo Berndtsson
Advokat och delägare vid Setterwalls Advokatbyrå
Madeleine  Kristoferson
Advokat och Senior Associate vid Setterwalls Advokatbyrå
Arad Aslrousta
Associate vid Setterwalls Advokatbyrå

Nyheter (2170)

Play (5)

Expertkommentarer (72)