HD:s senaste avgöranden kastar nytt ljus på ekonomisk familjerätt

Vi utforskar några av de mest brännande frågorna inom dödsbo, bodelning och arvskifte, samt hur Högsta domstolens (HD) senaste avgöranden kan skapa förändringar inom den ekonomiska familjerätten. Vad kommer du få med dig om du deltar på vårt webbinarium i december?

HD:s senaste avgöranden kastar nytt ljus på ekonomisk familjerätt

Dödsbon och boutredningsmannens behörighet:

Vid en persons bortgång blir hanteringen av dödsboet en komplicerad process. Det är viktigt att vara medveten om vilka befogenheter boutredningsmannen har och hur denne ska agera för att säkerställa en korrekt och rättvis fördelning av arvet.

HD:s förändrade syn på gåvor som innebär en laglottskränkning:

Ett särskilt intressant ämne är HD:s förändrade syn på gåvor som innebär en laglottskränkning och de potentiella möjligheter som nu öppnar sig. Förändringar i praxis kan påverka hur gåvor bedöms och vilka möjligheter det finns att angripa dem för att skydda arvingarnas rättigheter.

Bodelning och jämkning av bodelning:

Vid skilsmässa eller dödsfall blir frågan om bodelning aktuell. Bodelning är därför en central punkt i många familjerättsliga tvister. Bodelning innebär att makarnas eller sambornas gemensamma tillgångar och skulder fördelas. Med HD:s senaste avgöranden blir det intressant att utforska hur fördelningen av tillgångar kan förändras.

Missa inte webbinariet den 11 december

Under webbinariet kommer Gustaf Schüldt från Advokatfirman Schüldt att gå igenom aktuella avgöranden från Högsta domstolen som meddelats inom området ekonomisk familjerätt. Med utgångspunkt i domarna och de rättsprinciper som de ger uttryck för kommer frågan om på vilket sätt rättstillämpningen har förändrats särskilt diskuteras. Missa inte chansen att uppdatera din kunskap och vara en del av diskussionen

Anmäl dig här