Känner du till processen för fastighetsbildning?

Fastighetsbildning handlar om att skapa eller ändra olika typer av egendom, inklusive mark, byggnader och gemensamma områden som ägs av flera fastigheter. Dessutom är servitut, som gör det möjligt att använda gemensamma resurser, t.ex. en brunn på en grannfastighet, också en viktig aspekt av fastighetsbildning.

Känner du till processen för fastighetsbildning?

En fastighet är, till skillnad från vad många tror, inte en byggnad utan en avgränsad del mark. Byggnader, och andra saker som hör till fastigheten, är i själva verket så kallade fastighetstillbehör.

Fastighetsbildning

I lagen om fastighetsbildning beskrivs reglerna och bestämmelserna för ändring av fastighetsgränser genom lantmäteri. Detta inbegriper överföring av mark till andra fastigheter eller gemensamhetsanläggningar och överföring av en fastighets andel i en gemensamhetsanläggning till andra fastigheter. Dessutom kan fastighetsbildning användas för att ändra eller upphäva servitut som gäller för en fastighet.

Ombildning och nybildning

Fastighetsbildning kan ske både genom ombildning och nybildning. Till exempel kan en hyresfastighet omvandlas till en bostadsrättsförening där hyresgästerna får möjlighet att köpa sina lägenheter. Fastigheter kan även nybildas genom avstyckning, klyvning eller sammanslagning. Avstyckning är vanligt vid köp av tomt att bygga hus på medan klyvning kan vara en möjlig lösning om en fastighet fått flera ägare efter att arvskifte skett i ett dödsbo.

Missa inte vårt webbinarium

Hur och när kan olika fastighetsbildningsåtgärder användas enligt fastighetsbildningslagen? Det är en av många frågor som Chadi Elazzeh och Erik Wallberg från Front Advokater kommer besvara under webbinariet den 21 juni. De kommer att diskutera omvandling av fastigheter, bildande och ändring av servitut samt ersättningsfrågor som kan uppstå. Missa inte denna möjlighet att utöka dina kunskaper!

Anmäl dig här