Ombudet om fallet med mamman som tömde dotterns fondkonto

I ett unikt fall stämde en dotter sin mamma för att hon hade tömt dotterns sparmedel. Tingsrätten dömde ut skadestånd till dottern vars ombud Ann-Catrin Eide på Familjens Jurist analyserar domen i veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån.

Ombudet om fallet med mamman som tömde dotterns fondkonto

Läs artikeln om tingsrättens dom.