Ramberg intervjuas om bank-id efter HD:s och ARN:s avgöranden

Sedan Högsta domstolen slagit fast vad som är särskilt klandervärt när bankkunder slarvar med sina bank-id har Allmänna reklamationsnämnden klargjort rättsläget och Konsumentombudsmannen krävt en omprövning av tidigare beslut.

Ramberg intervjuas om bank-id efter HD:s och ARN:s avgöranden

Professor Christina Ramberg kommenterar utvecklingen i veckans avsnitt av Rättsfallet utifrån.

Läs artikeln om HD:s dom