Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

Typ
Departementsserien (Ds)
Nr/beteckning
Ds 2021:31
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Compliance - hållbarhet, Övrig affärsjuridik, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Djurhållning, Infrastruktur, Förvaltningsrätt, Kommunalrätt, Offentlig upphandling, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Offentlig ekonomi

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig