Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett förbud mot rasistiska organisationer

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2021:27
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Brott mot samhället, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Tryck- och yttrandefrihet, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Konstitutionell rätt, Förvaltningsrätt, Mänskliga rättigheter