Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:88
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Brott mot samhället, Brott mot person, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Skiljeprocess, Skatteprocess, Migrationsprocess, Internationell privat- och processrätt, Förvaltningsprocess, Civilprocess, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).