Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:811
Omnämnda SFS
1999:1134, 1971:69, 1985:354, 2002:444, 2003:148, 2007:612, 2014:307, 2016:1307, 1996:1006, 2004:46, 2004:297, 2004:299, 2007:528, 2010:751, 2010:2043, 2011:755, 2013:561, 2014:275, 2016:1024, 2019:742, 1998:620, 2018:2044
Rättsområden
Övrig straffrätt, Tull- och smugglingsbrott, Trafikbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Miljöbrott, Ekobrott, Egendomsbrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Arbetsmiljöbrott, Advokat, Tillstånd och tillsyn, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt