Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:70
Rättsområden
Fri rörlighet, Internationell rätt, Övrig straffrätt, Tull- och smugglingsbrott, Trafikbrott, Narkotikabrott, Miljöbrott, Ekobrott, Egendomsbrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Arbetsmiljöbrott, Sjö- och transporträtt, Påföljd, Straffprocess, Infrastruktur, Trafik och fordon