Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:566
Omnämnda SFS
2007:913, 2017:1160, 2018:129, 1977:1160, 2001:100
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Marknadsrätt, Fri rörlighet, Övrig arbetsrätt, HR, Arbetsmiljö, Anställning, uppsägning och avskedande