Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:703
Omnämnda SFS
2014:1075, 2020:614, 2016:815, 2020:24, 2018:2007, 1998:899, 2014:1078, 2011:13
Rättsområden
Compliance - hållbarhet, Konsumenträtt, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Fri rörlighet