Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1151
Omnämnda SFS
2018:2014, 2018:1625, 2019:691
Rättsområden
Revision och granskning, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Utsökningsrätt, Kredit, finans- och bankrätt