Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:843
Omnämnda SFS
2021:194, 1995:1559, 1995:1554, 2020:838, 2020:893, 2021:830, 2021:126, 2021:143, 2021:208
Rättsområden
Revision och granskning, Fåmansbolag, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt, Associationsrätt - övrig, Associationsrätt - aktiebolagsrätt