Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:725
Omnämnda SFS
2021:273, 2021:587, 21:419
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Lokalhyra, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt