Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2018:1404
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Offentlig ekonomi, Medbestämmande, Kollektivavtal, Arbetsmiljöbrott, Arbetsmiljö, Arbetsrätt