Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2023:12
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Associationsrätt - övrig, Försvar, konflikt och terrorism, Brott mot samhället, Tryck- och yttrandefrihet, Skatteprocess, Straffprocess, Civilprocess, Förvaltningsprocess, Skiljeprocess, Förvaltningsrätt, Konstitutionell rätt, Internationell privat- och processrätt, Migrationsprocess, Ordning och säkerhet, Domare, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig