Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Konsumenträtt, Skadeståndsrätt, Domare, Advokat, Civilprocess, Tillstånd och tillsyn, Hälso- och sjukvårdsrätt, Energirätt, Marknadsrätt, Fri rörlighet, Compliance - konsumentskydd, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt, IT-rätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig