Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Compliance - finansiella bolag, Skadeståndsrätt, IT-rätt, Avtalsrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Tvist mellan enskilda, Compliance - konsumentskydd, Fri rörlighet, Advokat, Civilprocess, Hälso- och sjukvårdsrätt, Marknadsrätt, Energirätt, Konsumenträtt, Domare, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig