Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD efterlyser praxis kring miljörättsliga viten

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Övrig miljörätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Övrig fastighetsjuridik