Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar biståndsansvaret för anvisningskommun

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialrätt, Förvaltningsrätt, Folkbokföring, namnfrågor m.m., Övrig migrationsrätt