Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD ska pröva om en lantmäterimyndighet är en myndighet enligt TF

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tryck- och yttrandefrihet, Konstitutionell rätt, Kommunalrätt, Övrig miljörätt, Övrig fastighetsjuridik

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga