Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Historisk dom: Otillräckliga klimatåtgärder strider mot EKMR

Historisk dom: Otillräckliga klimatåtgärder strider mot EKMR
En stats misslyckande att vidta tillräckliga åtgärder för att motverka klimatförändringarna strider mot Europakonventionen, slår domstolen fast.
Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Mänskliga rättigheter, Europakonventionen, Övrig miljörätt, Civilprocess, Förvaltningsprocess, Konstitutionell rätt, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Övrig offentlig rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

3 filer tillgängliga