Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i brottsbalken

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:839
Omnämnda SFS
1994:1811, 2012:625, 20:48, 2012:301, 1995:1554, 2019:829, 2005:967, 1992:339
Rättsområden
Påföljd, Ekobrott, Brott mot person, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Kriminalvård, Konstitutionell rätt, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt