Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:275
Omnämnda SFS
1973:188, 1985:660, 20:232, 2019:246
Rättsområden
Skiljeprocess, Civilprocess, Övrig nyttjanderätt, Arrende, Jordbruk och skogsbruk, Jakt och fiske, Övrig fastighetsjuridik