Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:435
Omnämnda SFS
2001:181, 2007:324, 2015:912, 2011:1244, 2017:182, 2013:644, 20:74, 20:292, 2003:670, 2018:228
Rättsområden
Övrig skatterätt, Tullärenden, punktskatter m.m., Sociala avgifter, Skattetillägg, Skatteflykt, Revision och granskning, Mervärdesskatt, Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Fåmansbolag, Fastighetsbeskattning, Deklaration och förfarande, Personuppgifter och integritet, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt