Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:550
Omnämnda SFS
2001:181, 2007:324, 2013:948, 1991:1047, 2020:548, 2015:912, 2011:1244, 2017:182, 20:181, 20:351, 2003:670, 2014:1477, 2018:228, 2013:644, 2015:901
Rättsområden
Övrig skatterätt, Tullärenden, punktskatter m.m., Sociala avgifter, Skattetillägg, Skatteflykt, Revision och granskning, Mervärdesskatt, Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Fåmansbolag, Fastighetsbeskattning, Deklaration och förfarande, Personuppgifter och integritet, Offentlig ekonomi