Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i miljöbalken

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:627
Omnämnda SFS
2018:570, 20:337, 2005:182, 2017:900, 2011:322, 2016:781, 2019:496, 2010:923
Rättsområden
Påföljd, Miljöbrott, Kommunalrätt, Tillståndsfrågor, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Föroreningar, avfall och miljöskador, Djur- och växtskydd, Övrig fastighetsjuridik, Fri rörlighet