Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD: Hyresgästföreningen får överklaga avslutat tillsynsärende

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Associationsrätt - övrig, Övrig fastighetsjuridik, Förvaltningsprocess, Bostadshyra - underhåll och renovering, Övrig nyttjanderätt, Kommunalrätt, Plan- och byggnadsfrågor, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig