Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2022/23:88
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Compliance - finansiella bolag, Övrig affärsjuridik, Associationsrätt - aktiebolagsrätt, Compliance - icke-finansiella bolag, Övrig skatterätt, Övrig internationell rätt, Skatteprocess, Inkomstskatt - företag, Förvaltningsrätt, Offentlighet och sekretess, Deklaration och förfarande, Internationell beskattning, Offentlig ekonomi, Övrig europeisk rätt, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig