Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2022/23:88
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig skatterätt, Internationell beskattning, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande, Skatteprocess, Tillstånd och tillsyn, Offentlighet och sekretess, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Övrig internationell rätt, Övrig europeisk rätt, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Övrig affärsjuridik, Associationsrätt - aktiebolagsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig