Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång

Typ
Departementsserien (Ds)
Nr/beteckning
Ds 2020:16
Avsändare
Socialdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tvångsvård m.m., Socialrätt, Socialförsäkring, Skola och utbildning, Ordning och säkerhet, Offentlighet och sekretess, Kommunalrätt, Vårdnad, umgänge och boende