Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stärkt skydd för domstolarnas och domarnas oberoende

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Dir. 2024:40
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Advokat, Kriminalvård, Skatteprocess, Straffprocess, Civilprocess, Förvaltningsprocess, Skiljeprocess, Förvaltningsrätt, Internationell privat- och processrätt, Åklagare, Migrationsprocess, Polis, Domare, Tullrätt, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig