Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen – en möjlighet för de högsta domstolarna att begära rådgivande yttrande från Europadomstolen

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Mänskliga rättigheter, Övrig arbetsrätt, Fri rörlighet, Advokat, Skatteprocess, Straffprocess, Civilprocess, Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Övrig nyttjanderätt, Internationell privat- och processrätt, Folkrätt, Åklagare, Migrationsprocess, Polis, Domare

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig