Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tillgänglighetsdelgivning - försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2017/18:67
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig straffrätt, Påföljd, Domare, Polis, Arbetsmiljöbrott, Åklagare, Straffprocess, Tull- och smugglingsbrott, Advokat, Brott mot person, Ekobrott, Egendomsbrott, Brott mot samhället, Trafikbrott, Narkotikabrott, Miljöbrott

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).