Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:45
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Konsumenträtt, Inkomstskatt - individ, Ordning och säkerhet, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Övrig arbetsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande