Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förbud mot erkännande av utländska månggiften

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Socialrätt, Kyrkorätt, Kultur, idrott och fritid, Förvaltningsrätt, Övrig internationell rätt, Mänskliga rättigheter, Äktenskap och samboende, Adoption och föräldraskap, Europakonventionen

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig