Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2014:936) om näringsförbud

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:324
Omnämnda SFS
2014:936, 2014:836
Rättsområden
Påföljd, Ekobrott, Övrig skatterätt, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt, Associationsrätt - övrig, Associationsrätt - aktiebolagsrätt