Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:704
Omnämnda SFS
2021:126, 2020:548, 2021:232, 1995:1559, 1995:1554, 2021:537, 1999:1229, 2000:980, 2013:948, 1991:1047, 2020:195
Rättsområden
Övrig skatterätt, Revision och granskning, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Lokalhyra, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt, Associationsrätt - övrig, Associationsrätt - aktiebolagsrätt